Management Committee

Cdr. Uttam Baruah (Retd)

Cdr. Uttam Baruah (Retd)

Advisor
Share This :
Mr. Siddhartha Kataki

Mr. Siddhartha Kataki

Advisor
Share This :
Dr. Samiron Phukan

Dr. Samiron Phukan

Advisor
Share This :
Mr. Prashanta Deka

Mr. Prashanta Deka

Advisor
Share This :
Col Tarun C Borah (Retd)

Col Tarun C Borah (Retd)

President
Share This :
Mrs. Mousumi Bora

Mrs. Mousumi Bora

Vice President
Share This :
Mr. Dipankar Rabha

Mr. Dipankar Rabha

General Secretary
Share This :
Mr. Nripen Gogoi

Mr. Nripen Gogoi

Treasurer
Share This :
Mr. Chiranjib Sarma

Mr. Chiranjib Sarma

Cultural Secretary
Share This :
Ms. Jagriti Goswami

Ms. Jagriti Goswami

Publicity Secretary
Share This :
Dr. Hrishikesh Kashyapa

Dr. Hrishikesh Kashyapa

Literary Secretary
Share This :
Mr. Rajib Borkataki

Mr. Rajib Borkataki

Executive Committee Members
Share This :
Dr. Devika Borthakur

Dr. Devika Borthakur

Executive Committee Member
Share This :
Mr. Gunindra Kakoti

Mr. Gunindra Kakoti

Executive Committee Member
Share This :
Mr. Jitumoni Nath

Mr. Jitumoni Nath

Executive Committee Member
Share This :
Ms. Jina Saikia

Ms. Jina Saikia

Executive Committee Member
Share This :

 

 

ASOMI Life Members

Sl. No.NameSl. No.NameSl. No.Name
1Col Mr. Tarun C Borah (Retd)2Cdr. Mr. Uttam Baruah (Retd)3Mr. Bibhuti Sharma
4Mr. Siddhartha Kataki5Dr. Samiron Phukan6Mr. Nripen Gogoi
7Ms. Mousumi Bora8Dr. Devika Borthakur9Mr. Rajib Borkataki
10Mr. Shashi Agarwal11Mr. John J. Emmanuel12Mr. Parag Sharma
13Lt. Col. Biraj Gogoi14Mr. Subrata Bhattacharjee15Ms. Anamika Bhattacharjee
16Mr. Dipankar Rabha17Ms. Bishmita Datta18Mr. Prashanta Deka
19Ms. Sunanda Khargharia Baruah20Mr. Priyankan Goswami21Mr. Mousam Neog
22Mr. Siddharth Khaund23Dr. Hrishikesh Kashyapa24Mr. Sushil Mishra
25Dr. Triveni Goswami26Biswajit Sarma

Share This :